Aktuality

Preventivní kontroly plochých střech

Pravidelná údržba ploché střechy a kontrola hydroizolace

Bezúdržbová plochá střecha vyžaduje stejně jako šikmé střechy pravidelnou kontrolu. Narozdíl od údržby šikmých a strmých střech, kde je sklon střechy navrhovám na spád je nutné i k údržbě ploché střechy přistupovat s ohledem na její sklon. Návrh plochých střech povětšinou na minimální sklon má za následek, že při nedostatečné údržbe se v nečištěných výpustích, zákoutích a žlabech tvoří nánosy náletové organické hmoty, která se brzy stane hostitelem pro rychle rostoucí rostliny, které mohou svými kořeny, zejména v oblasti výpustí narušit hydroizolaci. V těchto případech pak často dochází k zatečení do objektu, které není možno hlásit na pojišťovnu. Napadané listí a mech můžou způsobit nemožnost odtékání dešťové vody a následné zatečení pod atiku je nutno řešit nákladnou asanací. Podle zamýšlené funkce střechy je třeba při návrhu její konstrukce počítat s kontrolou a údržbou střechy včetně čištění spadu, popř. údržby zeleně.

 

Nechtěná zelená střecha
Takto může dopadnout střecha bez preventivních kontrol

Pozáruční kontroly střechy

Kontrola plochých střech by měla probíhat minimálně jednou ročně, s ohledem na mimořádné situace např. po vichřicích. Při kontrole je nutno dát pozor na nejexponovanější místa, kde by s největší pravděpodobností mohlo docházet k zatečení pod izolaci.

Obnova nátěru asfaltových střech se doporučuje jednou za dva roky. Kontrola by měla ověřit správou funkci nejen povlakové krytiny, ale i klempířských prvků, mezi které patří oplechování atiky, hromosvod a další řemeslné detaily.

Izolace střech, tak jak to nemá vypadat.
Poruchy plochých střech mohou dojít až do takovéto fáze.

V případě zájmu o preventivní kontrolu Vaší střechy po zimním období nás neváhejte kontaktovat.