Aktuality

Nová zelená úsporám 2014

Dotační program nová zelená úsporám

Program nová zelená úsporám pokračuje i v roce 2014, informaci potvrdil ministr pro životní prostředí Tomáš Podivínský, podání těchto nových žádostí bude možné uskutečnit od 1. dubna 2014 a jako každý rok bude trvat ož do doby, kdy bude dotace na realizaci staveb vyčerpán všemi úspěsnými žadateli o tuto dotaci. Nejpozději bude možné podat přihlášku o dotaci na konci října 2014. Na podporu stavebnictví bylo pro rok 2014 vyhrazeno 1,9 miliard českých korun, což je téměř dvojnásobek schválené částky v roce 2013.

První fáze dotací je cílena na tři typy dotací – na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a na efektivní využití zdrojů energie.

Žádost o podporu je možné podávat elektronicky prostřednictvím online formuláře dostupného na internetových stránkách programu Nová zelená úsporám.