Aktuality

Odstranění vlhkosti ve starých domech

Odstraňování vlhkosti historických a starých domů je mnohdy oříškem

Odhalení příčiny zatékání je často detektivní práce, kdy se musí vzít v úvahu všechny dostupné i nedostupné informace. Vyhodnocení získaných poznatků vede k návrhu řešení a následně k realizaci.

Rekonstrukce starých domů na míru

Při realizaci je nutné počítat stále s objevením nových překážek, které mohou původní řešení změnit. Při samotné realizaci je nutné využít moudrosti našich předků, kteří neměli naše materiály a neznali nové technologické možnosti. Řešit každý objekt je potřeba individuálně.

Nesprávné použití nových technologii často vede k velkým škodám a nezvratným poruchám.

Kombinací všech dostupných technologii a možností dosáhneme kladného výsledku a spokojeného investora.

Grey s.r.o.