Aktuality

Měření vlhkosti

Nedestruktivní měření vlhkosti

Důvodem pro prováděných sond je měření vlhkosti ve stavebních konstrukcích. Provádění těchto sond jsme Vám přestavili v předchozím příspěvku.

Metodou bez narušení konstrukce, například plochou střechu, je nedestruktivní způsob měření, který používáme pro zjištění vlhkosti bez provádění sondy je pomocí měřícího přístroje, vlhkoměru značky Tramex. Tato metoda umožňuje zjistit vlhkostní poměry pod povrchem konstrukce bez nutnosti provádět vrtané sondy.
K měření používáme přístroje CME, CMEX, MEP, MRH.
Měřící přístroje pracují na principu elektrické impendance. Pomocí tohoto přístroje vytváříme vlhkostní mapu střešní konstrukce. Hloubka signálu pronikající do konstrukce je 20-100 mm. Samozřejmě záleží na materiálovém složení konstrukce.
V případě zájmu o vytvoření vlhkostní mapy a měření vlhkosti nás prosím kontaktujte na emailu.

Grey s.r.o.