Rekonstrukce světlíků bez nutnosti výměny – realizace 2014

Celá rekonstrukce střešních světlíků byla prováděna v atriu objektu za plného provozu. Do prostoru pod atriem docházelo dlouhodobě k zatékání přes světlíky. Celý střešní plášť byl proveden z titan-zinkové krytiny s minimálním spádem.
Osazení světlíků bylo s nízkou manžetou a podkladní plech byl ukončen na svislé rovně. Velký pásový světlík byl proveden bez nosné konstrukce, takže pohyb osob přímo po skle nebyl možný. Roztažnost skla je větší než plechové krytiny a trvalé přenesení těchto pohybů pomocí tmelení bylo nedostatečné.
Střešní plášť před naším příchodem v průběhu cca 15 let byl 4 x různě rekonstruován bez velkého
úspěchu.
Požadavek investora byl, aby stávající krytina byla zachována. Provedené sondy nezjistili poškození dřevěné nosné konstrukce. V interiéru byly na sádrokartonech vlhkostní mapy po zatékání zejména okolo světlíků a přes stojatou drážku u plechové krytiny.
Na základě kvalitně zpracované projektové dokumentace od společnosti A.W.A.L. s.r.o. bylo přistoupeno k rekonstrukci střešních světlíků za plného provozu.
Oplechování u stávajících světlíků bylo demontováno. Byl namontován nový podkladní plech. Po té následovala zpětná montáž krycího plechu, který byl ukončen až u skla. Veškeré spoje byly pečlivě očištěny, odmaštěny a následně byla provedena izolace těchto detailů pomocí materiálu Triflex.
K pečlivému ošetření detailu skla a plechové krytiny bylo nutné provést napojení pomocí materiálu Triflex. Provedení izolace sice nepatrně zmenšilo velikost skla, ale dokázalo perfektně ošetřit tento problematický detail. U velkého pásového světlíku byl ošetřen pouze detail po obvodě.
Pro plnou spokojenost investora byl použit materiál Triflex v přibližné barvě titanzinku. Rekonstrukce takové složitosti a velikosti byla touto technologií do současnosti provedena v naší republice poprvé.
Zkušenosti jsme čerpali ze zahraničních referenčních staveb od výrobce firmy Triflex GmbH & Co.
Samozřejmostí a i naším profesním zájmem je sledování takto provedené technologie v časovém horizontu a proto bylo dohodnuto provádění bezplatných prohlídek.

Demontáž původní izolace světlíku
Demontáž původní izolace světlíku
Doplnění o nový krycí plech
Doplnění o nový krycí plech
Využití dilatační pásky
Využití dilatační pásy
Konečný výsledek rekonstrukce světlíku
Konečný výsledek rekonstrukce světlíku

Grey s.r.o.